HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET PAARDEN HOUDT MIJ AL JAREN BEZIG, VOORNAMELIJK VANUIT HET PAARD GEZIEN.

De afgelopen jaren ben ik voornamelijk paardentrainer geweest, professioneel paarden zadelmak maken, lesgeven, trainen, (op)fokken, paarden van problemen met trailers maar soms ook van problemen met mensen afhelpen. Vaak komen we er achter dat deze problemen helemaal niet enkel en alleen van het paard zijn of individueel bij dat paard horen. Bepaalde uitingen of veranderende ‘feiten’ in gedrag zijn namelijk vaak na enkele dagen of weken in het trainingsproces al waarneembaar bij paard en mens. Ik maakte daarom de stap van lesgeefster naar coach om iedereen, met of zonder paard, nieuwe inzichten te kunnen bieden.

Mijn hele leven leef ik al met en voor de paarden en op sommige momenten voel ik mij zo verbonden met ze, dat er magische momenten plaatsvinden. Paarden hebben mij altijd enorm kunnen confronteren, inzichten gegeven en bovenal… geleerd over het leven binnen systemen. Als geen ander dier zijn paarden al vanaf oudsher afhankelijk van hun kudde om te overleven. Paarden hebben zich in deze moderne wereld aangepast en laten aan ons de meest pure vorm van het leven in een ‘kudde’ zien. Ze vormen hun kudde met andere paarden, met mensen, geiten, kippen, eigenlijk met alles wat er maar in hun omgeving beschikbaar is. Paarden zijn in het systeem, altijd en overal.

“Eva weet de paarden bij de mensen te brengen, waarbij de mensen uitgenodigd worden onderdeel te zijn van het systeem van de paardenkudde.”

In 2009 ben ik mijn eigen bedrijf Paard & Jij begonnen, toen nog in Friesland, waar ik geboren en getogen ben. Zo’n 8 jaar geleden ben ik met een aantal paarden naar Noord Holland vertrokken om een stal te beginnen vlakbij de duinen en het strand. Ik heb naast mijn eigen paarden doorlopend trainingspaarden of ‘projecten’ op stal, en kom de afgelopen jaren ook veel op andere stallen om lessen en advies te geven. Vaak komen we er achter dat de problemen, die volgens een eigenaar bij het paard zitten of horen, helemaal niet enkel en alleen van het paard zijn of individueel bij dat paard horen. Bepaalde uitingen of veranderende ‘feiten’ in gedrag zijn namelijk vaak na enkele dagen of weken in het trainingsproces al waarneembaar bij de paarden. En niet alleen bij de paarden, bij de mensen waren er vaak ook veranderingen in gang gezet, privé, in relaties of op het werk.

Het aanpassingsvermogen van paarden en daarmee hun overlevingsvermogen om zich in een kudde staand te houden, gaat ver voorbij onze huidige mensenwereld. Ze zoeken als het ware de weg van de minste weerstand, passen zich aan daar waar het nodig is voor hun overleving én de overleving van hun kudde. Ze reageren constant en direct op hun omgeving en alles wat zich daarin bevind. Het ene paard is meer ‘geaard’ dan het andere, of vlotter in balans, duidelijker of juist subtieler in de communicatie. Maar allemaal voeren ze hun rol uit in de kudde die nodig is op en voor dat moment.

“We gingen in gesprek met het hele systeem, vanuit de paarden kwamen er aanwijzingen waar er druk en blokkades waren ontstaan en heel subtiel, hoe ik door simpelweg mijn mindset en lichaamshouding iets te veranderen, er ruimte voor beweging ontstond.”